Lidé / zaměstnanci

Ředitel školy

Zástupce ředitele

Učitelé 1. stupně

Učitelé 2. stupně

Speciální pedagog

Vychovatelé a asistenti

Sociální pedagog

Provozní úsek