O třídě

Třída III. B
Počet žáků 29
Třídní učitel Mgr. Marcela Voslářová
Umístění 1. patro, 1. stupeň ZŠ