O třídě

Třída V. C
Počet žáků 27
Třídní učitel Mgr. Veronika Schickerová
Umístění 1. patro, 1. stupeň ZŠ