O třídě

Třída V. C
Počet žáků 20
Třídní učitel Mgr. Radana Matějovská
Umístění 1. patro, 1. stupeň ZŠ