O třídě

Třída V. C
Počet žáků 29
Třídní učitel Mgr. Michaela Kahounová
Umístění 1. patro, 1. stupeň ZŠ