O třídě

O třídě

Třída IX.B
Počet žáků 25
Třídní učitel Mgr. Jarmila Klaudysová
Umístění 1. patro, 2. stupeň ZŠ