O třídě

O třídě

Třída IX. B
Počet žáků 23
Třídní učitel Mgr. Lucie Tvrdíková