O třídě

O třídě

Třída VIII.B
Počet žáků 23
Třídní učitel Mgr. Jarmila Klaudysová
Umístění 1. patro, 2. stupeň ZŠ