O třídě

O třídě

Třída VIII. B
Počet žáků 29
Třídní učitel Mgr. Miroslava Ptáčková
Umístění 1. patro, 2. stupeň ZŠ