KiVa - prevence šikany

Naše škola se zapojila do projektu KiVa - programu proti šikaně, který vytvořila finská Univerzita v Turku. Cílem programu je předcházet šikaně na škole a efektivně řešit již probíhající případy šikany. Program je využíván ve školách po celém světě. KiVa 3 hlavní pilíře - prevenci, intervenci a monitorování.

Prevence: Aby šikana nezačala

První pilíř prevence je zaměřen na všechny žáky a jeho hlavním cílem je předejít výskytu šikany. Žáci v rámci třídního kolektivu procházejí pravidelnými KiVa lekcemi.

Intervence: Nástroje pro řešení případů šikany

Cílená opatření jsou zaměřena přímo na žáky, kterých se šikana týká. Hlavním cílem druhého pilíře je šikanu řešit a zastavit. 

Každoroční monitorování případů

Třetí pilíř zahrnuje online dotazník. Program KiVa poskytuje nástroj ke každoročnímu monitorování výsledků pomocí online dotazníku pro žáky i učitele. Následné informace pomáhají škole určit, jak efektivněji proti šikaně bojovat.   

Více informací: 

KiVa. Online. 2024. Dostupné z: https://ceskarepublika.kivaprogram.net/what-is-kiva/. [cit. 2024-06-05].

Schola Empirica. Online. 2024. Dostupné z: https://www.scholaempirica.org/metodiky/kiva/. [cit. 2024-06-05].

Odkaz na Průvodce pro rodiče:

https://ceskarepublika.kivaprogram.net/parents-guide/