Skills Builder

Skills Builder

Naše škola se zapojila do projektu rozvoje měkkých dovedností u žáků dle metodiky Skills Builder. Metodika se zaměřuje na 8 základních měkkých dovedností.

Skills Builder rozvíjí dovednosti důležité pro úspěch a vlastní spokojenost dětí:

  • podporuje cílevědomost a motivaci
  • rozvíjí u dětí kritické myšlení a samostatné učení
  • učí řešit problémy a spolupracovat

Rozvíjet měkké dovednosti u dětí nebylo nikdy tak důležité, jako právě v současné době. Výzkumy ukazují, že budování těchto osmi základních dovedností může podpořit psychickou pohodu a zlepšit studijní výsledky dětí a mladých lidí a připravuje je lépe do života. 

Metodika Skills Builder je postavena na univerzálním rámci, který každou z těchto základních měkkých dovedností člení do 16 jednoduchých, na sebe navazujících kroků. Během výuky ve škole probíráme a procvičujeme s dětmi kroky jednotlivých dovedností.

8 základních měkkých dovedností:

Schopnost naslouchat se zaměřuje na: “Přijímání, zapamatování si a zpracování informací nebo myšlenek”.

Prezentační dovednostise zaměřují na: “Rozvoj vhodného vyjadřování a kultury mluveného projevu”.

Schopnost řešit problémyse zaměřuje na: “Strategie hledání řešení složitých situací a výzev”.

Kreativní myšlení se zaměřuje na: “Zapojení představivosti, vymýšlení nových nápadů, inovativních řešení”.

Pozitivní nastaveníse zaměřuje na: “Používání taktik a strategií k vyrovnání se s dílčími neúspěchy a k dosažení svých cílů.

 “Cílevědomost se zaměřuje na: “Na stanovení jasných a hmatatelných cílů, dosažitelných pomocí navrženého funkčního plánu”.

 “Vůdčí schopnostise zaměřuje na: “Podporu, povzbuzení a motivaci ostatních k dosažení společných cílů”.

Týmová práce se zaměřuje na: “Spolupráci vedoucí ke splnění společného cíle”.