O třídě

Třída IX. C
Počet žáků 22
Třídní učitel Mgr. Tereza Píchová