O třídě

Ve třídě je 28 žáků, třídní učitelka

Třída IX. A
Počet žáků 28
Třídní učitel Mgr. Lenka Proschková
Umístění 1. patro, 2. stupeň ZŠ