O třídě

Třída IV. B
Počet žáků 30
Třídní učitel Mgr. Marcela Voslářová
Umístění 1. patro, 1. stupeň ZŠ