O třídě

Třída III. C
Počet žáků 22
Třídní učitel Mgr. Alena Ciglerová
Umístění přízemí, 1. stupeň ZŠ