Přijímací řízení na střední školy

Publikováno: 13.4.2021 Autor(ka): Martin Kochánek

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

  • negativní test na COVID-19, který není starší 7 dní
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Žákům, kteří to pro potřeby přijímacího řízení budou potřebovat, máme povinnost umožnit testování i v případě, že jejich třída je právě na distanční výuce. Po testování vystavíme potvrzení dle dostupného vzoru.

O termínech testování vás budeme informovat, nejdříve je možné provést testování platné pro oba termíny

  • pro žáky 9. ročníků (uchazči o čtyřleté obory) 27. dubna 2021
  • pro žáky 5. ročníků (uchazeči víceletých gymnázií) 29. dubna 2021
  • pro náhradní termíny 26. a 27. května 2021

Potvrzení vystavené školou může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVIID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
  • certifikátem o provedeném očkování, kdy uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace poslední vakcíny.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast  z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Závazné dokumenty najdete zde: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

Zde najdete opatření obecné povahy o testování: Opatření obecné povahy