Speciální pedagog

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY

konzultace dle domluvy

PaedDr. Blanka Horálková

kontakt: horalkova.blanka@zsvorlina.cz

 

Mgr. Ivana Kolandová

kontakt: kolandova.ivana@zsvorlina.cz

 

Mgr. Lenka Morkesová

kontakt: morkesova.lenka@zsvorlina.cz

 

Mgr. Anna Stollová

kontakt: stollova.anna@zsvorlina.cz

Práce speciálních pedagogů je nedílnou součástí péče o žáky s podpůrnými opatřeními. Speciální pedagogové pracují na odstranění handicapu dle individuálních vzdělávacích plánů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Žáci k nim dochází v rámci jednotlivých vyučovacích hodin.

Dokumenty a doporučení speciálních pedagogů