Sociální pedagog

Bc. Petra Sadílková, DiS.

konzultační hodiny

Pondělí: 13:00 - 14:00
 
Utery: 7:00 - 8:00
 
Středa: 7:00 - 8:00
 
Čtvrtek: 10:50 - 11:50
 

kontakt:  sadilkova.petra@zsvorlina.cz

tel.728 462 328 (služební telefon)

racovní náplní sociálního pedagoga budou zejména tyto činnosti

 • podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
 • ochrana dětí – děti zneužívané, zanedbávané, traumatizované
 • prevence obtíží v oblasti chování
 • vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách
 • spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státním zastupitelstvem a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
 • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou
 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.)
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy
 • spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

v případě distančního vzdělávání se rozšiřuje o následující oblasti

 • podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, zjišťování podmínek pro distanční vzdělávání, podpora rodin v distančním vzdělávání, zajištění podpory v distančním vzdělávání
 • podpora vzdělávání žáků, zjišťování podmínek pro distanční vzdělávání, podpora rodin v distančním vzdělávání, zjištění podpory v distančním vzdělávání
 • další činnosti, které souvisejí s výchovně vzdělávacím procesem, které určí ředitel školy