Unie rodičů

Od 1. 1. 2016 se Unie rodičů přetransformovala na spolek.

Nový název: Unie rodičů při ZŠ Vlašim, Vorlina 1500 z. s.

Nové stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 11. 11. 2015; viz příloha.

Posláním spolku je respektování práv, potřeb a zájmů žáků ZŠ Vlašim, Vorlina. Spolek poskytuje finanční podporu žákům školy (např. nákup interaktivních tabulí, dataprojektorů, učebnic…).

Nejvyšším orgánem spolku je výbor. Jeho předsedkyní a zároveň statutárním orgánem je paní Lucie Horálková.

Členy tvoří rodiče -  zástupci jednotlivých tříd.

Kontrolní komise je tříčlenná. Zvoleni byli pan Budil, Jíša a paní Procházková.

 

Dokumenty Unie rodičů

Stanovy spolku