Školní jídelna

Školní jídelna Vorlina je samostatná příspěvková organizace Města Vlašim

více informací na: www.sjvorlina.cz

Kontakty

Školní jídelna: tel: 317 843 139
Ředitelka ŠJ: Hana Habalová, tel: 734 417 770
Stravné: Květoslava Frűblingová, tel: 737 985 878
Email: ji.vorlina@tiscali.cz