Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Publikováno: 1.4.2022 Autor(ka): Petr Jíša

Zápis do 1. ročníků ve školním roce 2022/23 bude mít 2 části.

1. ČÁST ADMINISTRATIVNÍ

Termín konání:

pátek 1. 4. 2022 - čtvrtek 14. 4. 2022 

K zápisu je třeba přihlásit každé dítě, které k 31.8.2022 dovrší 6 let věku, mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště.

Formuláře žádosti jsou od 1.4.2022 zde (Žádost o přijetí do 1. třídy) a v papírové podobě také v budově školy (boční vchod - u ředitelny).
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy: 2v8mt7b,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou,
- osobním podáním do připravené schránky ve škole (boční vchod do školy).

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí i kopie). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

2. TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Termín konání:

úterý 19. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 hod.

Ve výše uvedených termínech proběhne test školní zralosti dítěte v termínu, který si vyberete v rezervačním systému, který bude zpřístupněn zde.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. V případě, že v přihlášce vyplníte, že budete žádat o odklad, budeme vás telefonicky kontaktovat, vše vysvětlíme a pošleme vám formulář žádosti. Žádost musí být podána do 31.5.2022 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a dětského lékaře. Součástí žádosti bude i možnost požadavku zapsání se do přípravné třídy. Podrobnosti o přípravné třídě naleznete zde: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - informace
V případě loňského odkladu školní docházky (i v případě, že dítě navštěvovalo přípravnou třídu) nám prosím oznamte, zda Vaše dítě nastoupí, či ne, na telefonním čísle: 317 843 136 (do konce dubna 2022) nebo mailem na kancelar@zsvorlina.cz.

Další informace

Děti z vlašimských mateřských škol naši školu ještě před zápisem navštíví. Do školy je možné se podívat i virtuálně na tomto odkazu: Virtuální prohlídka ZŠ Vorlina

V případě jakýchkoliv dotazů je možné využít telefon zástupkyně ředitele školy PaedDr. Blanky Horálkové 605 018 934 nebo email: kancelar@zsvorlina.cz

Děkujeme za zájem o naši školu a těšíme se na vás.

 

(Žádost o přijetí do 1. třídy)

Přiložené soubory ke stažení