Organizační informace od 13.3.2022

Publikováno: 17.3.2022 Autor(ka): Petr Jíša

Informace o změnách nařízení:

S účinností ode dne 13. března 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádná opatření.

Ve škole se netestuje, škola nehlásí nakazžené a ve škole není povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu (děti do 15 let rouška, ostatní respirátor).

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí musí být tento žák izolován od ostatních žáků.