Organizace školy od 30.11.2020

Publikováno: 14.1.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Zpráva upravuje návrat žáků 30.11.2020 do školy.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od pondělí 30. 11. 2020 bude opět ve škole zahájena prezenční výuka:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků 
  • žáků 6. - 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd. Prezenčně (ve škole) se budou vzdělávat tyto třídy:
  • liché týdny (od 30.11.2020 - 4.12.2020) - 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B
  • sudé týdny (od 7.12.2020 - 11.12.2020) - 7.A, 7.B, 7.C, 8.C

Prezenční výuka je povinná. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. V provozu bude školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickými opatřeními a pravidly.

Režim bude hodně podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, s jednou výjimkou, a to, že bude povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině). Doporučujeme tedy, aby žáci měli minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, časté větrání, minimální kontakt s žáky ostatních tříd a také je doporučen častější pobyt venku. Žádáme vás, abyste dávali dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnost. V rámci tělesné výchovy bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen zákonný zástupce, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

Příchod žáků do budovy školy:

Ráno bude škola otevřena od 7:30 do 7:55 hod. Žáci II. stupně budou do budovy školy vstupovat vedlejším vchodem u šaten.

Provoz školní družiny:

Školní družina bude k dispozici, a to v běžných časech, tzn. ráno od 7 hodin do 7,40 hodin. A po vyučování do 16,00 hodin. Žáci i vychovatelky budou mít po celou dobu pobytu ve školní družině povinnost nosit roušky. Skupiny žáků bude možné spojovat pouze v rámci ročníků, každé oddělení bude v některé z kmenových tříd. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u hlavního vchodu školy v odchodových časech.

Provoz školní jídelny:

Informace na stránkách školní jídelny: www.sjvorlina.cz

vedení školy