Informace o provozu školy od 3.5.2021

Publikováno: 30.4.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Rozdělení tříd 2. stupně na rotační výuku

Od 3. 5. 2021 je povolena prezenční výuka i žákům 2. stupně rotačním způsobem. Rozdělení pro prezenční výuku 2. stupně je následující:

Sudý týden (od 3.5. a dále) 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C
Lichý týden (od 10.5. a dále) 6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

Organizace vyučování

Rotační výuka 1. stupně probíhá dle daného rozpisu.

Rozvrhy budou platit dle prezenční výuky (vždy v prezenční výuce by žáci měli i předmět Člověk a svět práce), případné změny budou oznámeny prostřednictvím Bakalářů.

Součástí výuku bude nově možnost sportovních činností v rámci tělesné výchovy v homogenních třídách. Žádáme, aby žáci byli adekvátně tomu vybaveni oblečením a obuví.

Informace k testování

Testování žáků bude probíhat v testovacích místnostech vedle, nebo v kmenových třídách.

  • Na I. stupni  a v přípravné třídě v pondělí (v případě absence první den příchodu do školy).
  • Na II. stupni v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence první den příchodu do školy).

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin, a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění.
Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně písemně doložit.

Testovací místo pro žáky přípravné třídy nebo 1. - 3. ročníků s asistencí rodičů bude v prostorách dílen, které bude označeno.

Testování bude provedeno dle letáku níže. 

Žádáme zákonné zástupce, aby byli v pondělí i ve čtvrtek ráno (od příchodu dítěte do školy do cca 9:00 hod.) dostupní na nahlášených telefonech. Budeme vás kontaktovat v případě pozitivního testu žáka. Ve čtvrtek budeme každé třídě II. stupně posílat prostřednictvím elektronické žákovské knížky souhrnný výsledek třídy. Žák s pozitivním výsledkem testu musí na PCR potvrzovací test. V pondělí odchází ze školy za doprovodu zákonného zástupce sám, ve čtvrtek odchází celá třída.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod.. Dokládá se nově čestným prohlášením zákonného zástupce.