Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd a přípravné třídy do školy

Publikováno: 14.1.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Opatření MŠMT  Č. j.: MSMT-42283/2020-1

Vážení zákonní zástupci,

 od středy 18. 11. 2020 bude opět ve škole zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd. a třídy přípravné.

 Výuka v těchto třídách bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. V běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickými opatřeními a pravidly.

 Režim bude hodně podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, s jednou výjimkou, a to, že bude povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině). Doporučujeme tedy, aby žáci měli minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, časté větrání a také je doporučen častější pobyt venku. Žádáme vás, abyste dávali dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

Provoz školní družiny:

Školní družina bude k dispozici, a to v běžných časech, tzn. ráno od 7 hodin do 7,40 hodin. A po vyučování do 16,00 hodin. Žáci i vychovatelky budou mít po celou dobu pobytu ve školní družině povinnost nosit roušky. Skupiny žáků se nebudou míchat, každá třída bude samostatně ve svém oddělení školní družiny. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u hlavního vchodu školy.

Provoz školní jídelny:

Informace na stránkách školní jídelny: www.sjvorlina.cz

vedení školy