Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

Publikováno: 2.12.2022 Autor(ka): Lenka Proschková

Co to je Bobřík informatiky? Pro koho je určen? Můžu si i já vyzkoušet takového bobříka?

BOBŘÍKa INFORMATIKY si letos vysoutěžilo opravdu velké množství žáků. Velké poděkování patří vyučujícím ICT a nové Informatiky za motivaci žáků a za vytvoření podmínek k soutěži.
Soutěž na národní úrovni se koná každoročně v listopadu. Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitu. Mohou však soutěžit i žáci mladší. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.V naší škole soutěžili i třeťáci.
V kategorii MINI žáků 3. – 5. ročníků se s plným počtem bodů 192 umístili Pavel Šmejkal ze 4. ročníku a Jára Jirásek z 5. ročníku; druhé místo získaly Elen Fučíková a Aděla Ptáčková se 176 body - žákyně 5. ročníku; na 3. místě pak byli Lucie Smetanová a Denis Kuklík se 172 body z 5. ročníku. Celkově v této kategorii soutěžilo z naší školy 136 žálů. Úspěšných řešitelů bylo 38.
V kategorii Benjamin pro 6. a 7. ročníky soutěžilo 85 žáků a úspěšnými řešiteli byli Vojtěch Fanta se 164 body, Daniel Kamarýt se 153 body, David Šindelář se 144 body a na čtvrteém místě byla Anna Roedlová se 137 body. Dalšími řešiteli, kteří byli uspěšní a tím se prokazuje jejich vztak k informatickému myšlení, jsou Kateřina Blahoušová, Dominik Slabý, Václav Neterda, Jakub Říha, Anna Neuhauserová a Jonáš Zelenka.
Účastnili se i naši spolužáci z Ukrajiny. Maša Sviatashova ze 6. ročníku získala ve verzi v ukrajinštině první místo se 105 body.
V kategorii Kadet (8. a 9. ročníky) soutěžilo 42 žáků a úspěšným řešitelem se stal Matouš Pajk z 9.C se 156 body.
Gratulujeme a těšíme se na další ročník.
 
Za kabinet ICT Mgr. Lenka Proschková