Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2023/24 bude ráno od 6:30 hod. a odpoledne do 17:00 hod. 

Školní družina ve školním roce 2023/2024 pracuje v 9 odděleních.

Platba družiny

Platbu provedete po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte do školní družiny.

Splatnost do 30.9.2023.

Účastníci, kteří budou školní družinu navštěvovat pouze v ranních hodinách, budou hradit částku 400,- Kč. Ostatní budou hradit částku 2.000,- Kč. Placení bude probíhat bezhotovostně na číslo účtu: 324905359/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

 

Dokumenty školní družiny

Zápisový lístek
Vnitřní řád školní družiny
Formulář k vyzvedávání účastníků