Školní družina

Školní družina ve školním roce 2020/2021 na epidemiologických doporučení (nespojování oddělení) omezuje provoz ranní družiny - nově od 7:00 hod. a provoz odpolední družiny - nově do 16:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Školní družina ve školním roce 2020/2021 pracuje v 8 odděleních.

Platba družiny

Platbu provedete po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte do školní družiny.

Splatnost do 30.9.2020.

Částku 1.500,- Kč zaplatíte bezhotovostně na číslo účtu: 324905359/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

 

Dokumenty školní družiny

Zápisový lístek do školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Formulář k vyzvedávání účastníků