Náboženství

Náboženství na ZŠ Vorlina

Ve škole si mohou děti zvolit jako nepovinný předmět náboženství. Výuka pro I. stupeň je vedena skupinově přímo ve škole, žáci II. stupně mají možnost docházet na faru.

Ve školním roce 2020/2021 probíhá výuka takto:

1. třídy čtvrtek 11:45 – 12:30 hodin Mgr. Jitka Matějovská (v distanční výuce jsou žáci rozděleni podle tříd, hodinu náboženství mají 1x za 3 týdny)

2. a 3. třídy pátek 11:45 – 12:20 hodin Mgr. Miroslava Ptáčková

4. a 5. třídy středa 12:40 – 13:25 hodin P. Miroslav Auxt, kaplan

Vše v 1. družině v přízemí

V distanční výuce mají žáci od 4. třídy hodiny náboženství online, mladším dětem poskytujeme materiály korespondenčně nebo e-mailem, není-li možné setkávat se ve škole.

 

2. stupeň má hodiny na faře:

6. a 7. třídy středa 14:00 – 14:40 hodin, P. Miroslav Auxt

8. a 9. třídy středa 14:40 – 15:20 hodin, P. Miroslav Auxt

 

Příprava na 1. svaté přijímání pro školní roky 2020/2021 a 2021/2022 probíhá od 20. dubna do října 2021. Koná se vždy v úterý od 16 hodin v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi pod vedením P. Jaroslava Konečného a Evy Karmazínové. Přijetí svátosti smíření a oltářní se předpokládá v některou říjnovou neděli roku 2021.