Provozní informace od 3.1.2022

Publikováno: 2.1.2022 Autor(ka): Petr Jíša

Vážení žáci a zákonní zástupci,

přejeme v roce 2022 mnoho úspěchů. 

Doufáme, že bude probíhat v maximální možné míře prezenční výuka, a přinášíme některé základní informace o testování a jeho výsledcích.

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

Více informací v přiloženém letáku zde