Nabídka doučování pro všechny žáky zdarma

Publikováno: 29.9.2021 Autor(ka): Petr Jíša

Informujeme žáky a rodiče, že od října 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol na naší škole doučování.

Cílem je zmírnit negativní dopady absence prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance… 

Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté.

  • Doučování je pro žáky 1. i 2. stupně zdarma.
  • Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem.
  • Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování.
  • Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti, vychovatelé). 
  • Doučování může probíhat prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.
  • Zahájení: předpoklad od pondělí 4. 10. 2021
  • Rozhodnutí o poskytnutí této podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele.

Co dělat v případě zájmu? 

Svůj zájem projevíte v přiloženém dotazníku zde: Dotazník doučování

Stejně tak budeme i my oslovovat rodiče vybraných žáků a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou informovat zákonné zástupce třídní učitelé nebo vedení školy prostřednictvím Bakalářů.

publicita.png