Informace ke stávce 27.11.2023

Publikováno: 24.11.2023 Autor(ka): Petr Jíša

V době vyhlášené stávky 27.11.2023 bude naše škola plně v provozu a výuka bude probíhat dle rozvrhu a naplánovaných aktivit.

Rádi bychom však reagovali na některá vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se kterými nesouhlasíme.

Věříme, že při řešení ekonomické efektivity školství:

  • nedojde ke snižování mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, aby nebyl ohrožen provoz školy;   
  • nedojde ke snížení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné i učební pomůcky, které jsou nezbytné pro kvalitní a moderní výuku. 
  • nedojde k dramatickému snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), abychom mohli dále nabízet žákům větší příležitosti k učení prostřednictvím dělení skupin nebo tandemové výuky;
  • nedojde k dramatickému omezení finančních prostředků na zajištění asistentů pedagoga, abychom mohli nabízet účinnou podporu žákům, kteří ji potřebují;
  • dojde ke slibovanému pevnému zakotvení pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga do struktur škol, abychom mohli nabízet žákům, kolektivům, ale i zaměstnancům a zákonným zástupcům účinnou podporu formou cílené práce a konzultací.
  • dojde k dalšímu naplňování Strategie 2030+, kterou vnímáme společně s odbornou veřejností jako smysluplný materiál, který může pomoci ke zkvalitňování školství.

 

Za zaměstnance školy

Petr Jíša