rodiče vítáni školní program

Unie rodičů

ZŠ Vorlina / Rodiče / Unie rodičů

Unie rodičů při ZŠ Vlašim, Vorlina 1500

Od 1. 1. 2016 se Unie rodičů přetransformovala na spolek.

Nový název: Unie rodičů při ZŠ Vlašim, Vorlina 1500 z. s.

Nové stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 11. 11. 2015; viz příloha.

 

Posláním spolku je respektování práv, potřeb a zájmů žáků ZŠ Vlašim, Vorlina. Spolek poskytuje finanční podporu žákům školy (např. nákup interaktivních tabulí, dataprojektorů, učebnic…).

 

Nejvyšším orgánem spolku je výbor. Jeho předsedkyní a zároveň statutárním orgánem je paní Květoslava Frűblingová.

Členy tvoří rodiče -  zástupci jednotlivých tříd.

 

Kontrolní komise je tříčlenná. Zvoleni byli pan Budil, Jíša a paní Procházková.

 

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz