rodiče vítáni školní program

Speciální pedagog

ZŠ Vorlina / Rodiče / Poradenství / Speciální pedagog

Speciální pedagogové

Práce speciálních pedagogů je nedílnou součástí péče o žáky s podpůrnými opatřeními. Speciální pedagogové pracují na odstranění handicapu dle individuálních vzdělávacích plánů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Žáci k nim dochází v rámci jednotlivých vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2019/2020 pracují na škole tyto speciální pedagogové:

PaedDr.  Blanka Horálková

Mgr. Lenka Morkesová

Mgr. Ivana Kolandová

 

Mgr. Ivana Kolandová  v rámci mimoškolní podpory nabízí programy Maxík a Percepce, které umožňují  práci dle doporučení i doma - více viz přílohy

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz