Speciální pedagog

PaedDr. Blanka Horálková

Mgr. Ivana Kolandová

Mgr. Lenka Morkesová

Konzultační hodiny - individuálně

Kontakt: 317 843 136

e-mail: horalkova.blanka@zsvorlina.cz; kolandova.ivana@zsvorlina.cz; morkesova.lenka@zsvorlina.cz

Práce speciálních pedagogů je nedílnou součástí péče o žáky s podpůrnými opatřeními. Speciální pedagogové pracují na odstranění handicapu dle individuálních vzdělávacích plánů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Žáci k nim dochází v rámci jednotlivých vyučovacích hodin.

Dokumenty a doporučení speciálních pedagogů