rodiče vítáni školní program

Personální obsazení

ZŠ Vorlina / Škola / Personální obsazení

Přehled zaměstnanců školy

Ředitel školy:                        Mgr. Petr JÍŠA                          telefon: 317 843 137, 731 171 193

Zástupce pro I.stupeň:          PaedDr. Blanka HORÁLKOVÁ telefon: 317 843 138, 605 018 934

Zástupce pro II.stupeň:         Ing. Lenka SAHULOVÁ                     telefon: 736 472 789

Výchovný poradce:                Mgr. Jaroslava LISKOVÁ                    telefon: 317 843 136

Školní metodik prevence:     Ing. Ivo HRADECKÝ                          telefon: 317 843 136

Speciální pedagog:                 PaedDr. Blanka HORÁLKOVÁ telefon: 317 843 138, 605 018 934

Speciální pedagog:                 Mgr. Ivana KOLANDOVÁ                 telefon: 317 843 136

Speciální pedagog:                 Mgr. Lenka MORKESOVÁ                 telefon: 317 843 136

Třídní učitelé: I.stupeň                                             II.stupeň

I.A       Mgr. Jaroslava SUKOVÁ                                VI.A    Mgr. Tereza BABICKÁ

I.B       Mgr. David SCHICKER                                  VI.B    Mgr. Jarmila KLAUDYSOVÁ

I.C       Mgr. Alena CIGLEROVÁ                               VI.C    Mgr. Soňa DAVISOVÁ                      

II.A      Mgr. Ivana KOLANDOVÁ                             VII.A   Ing. Ivo HRADECKÝ

II.B      Mgr. Marcela VOSLÁŘOVÁ                          VII.B   Mgr. Miroslava PTÁČKOVÁ

II.C      Mgr. Veronika SCHICKEROVÁ                     VII.C   Mgr. Kateřina BLAHOUŠOVÁ

III.A    Mgr. Pavla MÜLLEROVÁ                              VIII.A  Mgr. Lenka PROSCHKOVÁ

III.B     Mgr. Jana STOLLOVÁ                                VIII.B  Mgr. Martin KOCHÁNEK

III.C     Mgr. Radana MATĚJOVSKÁ                        

IV.A    Mgr. Lucie ŠTORCOVÁ                                 IX.A    Mgr. Jitka MATĚJOVSKÁ

IV.B    Mgr. Marie BÁRTOVÁ                                   IX.B     RNDr. Miroslava SPĚVÁKOVÁ

IV.C    Mgr. Michaela KAHOUNOVÁ                          IX.C     PaedDr. Jana LOULOVÁ

V.A     Mgr. Edita DVOŘÁKOVÁ                              Přípravná třída:                                 

V.B      Mgr. Olga PAZDEROVÁ                               Ludmila KYJONKOVÁ

V.C      Mgr. Kateřina SMRŽOVÁ                                         

Ostatní učitelé:                                                         Asistenti pedagoga:  

Mgr. Jitka BOHATOVÁ                                              Hana NĚMCOVÁ                  

Mgr. Alena BUCHAROVÁ                                        Blanka HUDEROVÁ  

Mgr. Eliška LANGROVÁ                                            Ilona PROCHÁZKOVÁ                                 

Mgr. Jaroslava LISKOVÁ                                           Ivana HOCHOVÁ

Mgr. Jaroslava LIZÁKOVÁ                                        Kateřina HLAVÁČKOVÁ

Mgr. Michal KOLANDA                                              Zuzana ŠUTKOVÁ

Mgr. Miloš HOZDA                                                    Renata LAŇKOVÁ

Ondřej SLANINA                                                       Jana TůMOVÁ

Mgr. Lenka SEDLÁČKOVÁ                                       Vychovatelky ve školní družině:

Mgr. Monika PLÁTKOVÁ                                          Monika KOCIÁNOVÁ

Bc. Lucie TVRDÍKOVÁ                                             Ivana HOCHOVÁ                              

Bc. Lucie NENADÁLOVÁ                                         Kateřina HLAVÁČKOVÁ

Mgr. Lenka ZEMANOVÁ                                           Hana FOTROVÁ        

Mgr. Lenka MORKESOVÁ                                        Hana NĚMCOVÁ

Dominika CHALUŠOVÁ                                              Iveta ŠTORCOVÁ

THP:                                                                          Vladimíra VONDRÁKOVÁ

Jana BURDOVÁ                                                                                                 

Jana KADEŘÁBKOVÁ                                            

Správce žákovské knihovny:

Uklízečky:                                                                 Iveta ŠTORCOVÁ                                                     

Radka HEJNÁ                                                            Mgr. Eliška LANGROVÁ       

Martina HOULÍKOVÁ                                                                                                                                

Jana HOUDKOVÁ                                                     Školník:

Eva KOŘÍNKOVÁ                                                     Stanislav BURDA                                                        

Marie SVOBODOVÁ                                         

Iveta VONDRÁČKOVÁ                                                                                           

Věra NEUFUSOVÁ                                      

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz