Desatero

ZŠ Vorlina / Rodiče / Rodiče vítáni / Desatero pro rodiče a učitele
 

Desatero pro rodiče a učitele (komunikační

pravidla pro vzájemnou vstřícnost)

Pro učitele:

1.     Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.

2.     Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.

3.     Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.

4.     Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.

5.     Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:

1.     Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.

2.     Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.

3.     Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.

4.     Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.

5.     Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.