rodiče vítáni školní program

Certifikace značky

ZŠ Vorlina / Rodiče / Rodiče vítáni / Certifikace značky
 

V letošním roce jsme certifikovali značku Rodiče vítáni, abychom zlepšili vzájemnou komunikaci mezi rodiči a učiteli.

 

 Rodiče vítáni - kritéria certifikace

 

Základní princip kritérií je jednoduchý: Jsou to všechno věci, které rodičům zpříjemní život,

usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.

 

Základní požadavky – jsou povinné; škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat u

každého kritéria alespoň jedním z uvedených způsobů.

 

Volitelné požadavky – jsou volitelné; pro základní stupeň certifikace musí škola naplňovat

minimálně dva.

 

Barevně označená kritéria splňujeme, splnění dalších plánujeme...

 

Základní požadavky

Kritérium

1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.

U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená

osoba.

U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školy pustila pověřená osoba.

Vchod do školy se nezamyká a je volně přístupný.

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.

Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo email na třídního učitele.

Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam

telefonních čísel a e-mailových adres, případně telefon na spojovatelku.

3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.

Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se

konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.

Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a jsou průběžně aktualizovány.

4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před

ostatními rodiči.

Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.

Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte.

5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.

S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to

netýká.

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

 

7. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

 

Volitelné požadavky:

Kritérium

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme

při tom na potřeby dětí i rodičů.

2. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně

informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky…).

3. Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.

4. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel-dítě-rodič.

5. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká,

včetně rodičů a dítěte/dětí.

6. Školní dokumenty (ŠVP aj.) zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme v nich důsledně všechny

odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze všech oborů.

7. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.

8. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku v jídelně,

sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).

9. Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.

10. Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.

11. Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi

a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).

12. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

13. Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole.

14. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle

občanská sdružení).

15. Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.

16. Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.

17. Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.

 

 

 Více informací

  

Výčet našich splněných kritérií naleznete také na našem profilu: http://www.rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=367

 

Více informací o značce Rodiče vítáni naleznete na stránkách: http://www.rodicevitani.cz/

 

Praktický návod pro rodiče i učitele naleznete v knize Rodiče vítáni: http://www.rodicevitani.cz/pro-media/rodice-vitani-prakticky-navod-jak-usmirit-rodice-a-ucitele-nasich-deti-2/

 

 

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz