rodiče vítáni školní program
Aktuality

Informace o vzdělávání na dálku

 

Vážení zákonní zástupci,

dovolte nám pár slov o postupech školy v současné  situaci vzdělávání na dálku. Jak zaznělo z úst našeho ministra: “Toto nejsou prázdniny”. Naším cílem je zajistit kontinuitu vzdělávání. O tom, jak učit v těchto podmínkách, se s pedagogy neustále bavíme. Snažíme se nastavovat množství, obtížnost a výběr učiva na základě zpětných vazeb žáků a vás, zákonných zástupců. Za tyto cenné informace mnohokrát děkujeme. 

Pedagogové na 1. stupni zadávají úkoly přes Bakaláře, případně telefonicky. Pedagogové na 2. stupni zadávali úkoly jak do Bakalářů, tak do prostředí Classroom (Učebna). Nyní budou úkoly zadávat pouze do prostředí Classroom. Pokud chcete z tohoto prostředí dostávat souhrnnou zprávu (týdně, nebo denně) ozvěte se prosím třídnímu učiteli.

Komunikace učitelů s žáky probíhá na různých platformách. Záleží často nejvíce na domluvené komunikaci mezi učiteli, žáky a vámi, zákonnými zástupci. Stále častější je používání videokonzultací prostřednictvím aplikace Meet, které umožňují “vidět a slyšet” se alespoň na dálku.

Naší snahou je, aby se do vyučování zapojilo, co nejvíce žáků. Samozřejmě jsme si vědomi různé míry vašeho vytížení i vstupních podmínek (proto nabízíme zapůjčení počítačů, opět se můžete ozvat třídnímu učiteli). Naše role je podporující, proto je vždy možno nás kontaktovat a konzultovat případné potřeby vás i vašich dětí. Největší podporu pak dostávají ti žáci, kteří pracují a vyžádají si ji.

Dohodli jsme se s učiteli, že některé úkoly bychom rádi viděli, abychom mohli žákům poskytnout zpětnou vazbu o jejich učení. Pokyn k odevzdání úkolu bude součástí instrukce a o zapojení žáků do těchto úkolů dostanete zprávu v klasifikaci na Bakalářích, kde:

  • A = vypracoval/a
  • X = vypracoval/a částečně
  • N = nevypracoval/a.

Pokud uvidíme, že žáci často nepracují, budeme vás kontaktovat a zjišťovat, jaké jsou důvody a v čem bychom mohli být nápomocni. 

U některých typů úkolů se může objevit známka, která některým žákům dává lepší orientaci o úrovni vypracovaného úkolu. 

Zároveň se objevují a budou objevovat různé dobrovolné náměty a inspirace v různých předmětech (i výchovách). Tyto činnosti mohou sloužit k rozvoji dovedností dle zájmů žáků.

Rozhodně však nechceme po příchodu zpátky do školy bezhlavě převádět množství a úroveň splnění jednotlivých úkolů do klasifikace.

O tom, jak to bude po příchodu žáků do školy, budeme ve škole jednat. S vámi a s žáky budeme komunikovat, aby přechod z domácího vzdělávání byl plynulý a nároky byly rovnoměrně rozloženy.

Máme velkou příležitost uvědomit si, že odpovědností žáka jsou výsledky vzdělávání, odpovědností školy podpora, zajištění optimálních podmínek v dané situaci a zpětná vazba o výsledcích.

Chápeme, že toho máte nyní mnoho. Rádi bychom vám situaci ulehčili. Budeme rádi za jakoukoliv dobrovolnou zpětnou vazbu.

 

Co by vám a dětem udělalo radost nebo vám pomohlo v souvislosti se školou?

 

Mnohokrát děkujeme za váš čas, podporu žáků a shovívavost (také jsme teď trochu žáci :-)

 

Vedení školy

 

P.S. Kdyby žáci měli vše hotovo a dál se chtěli vzdělávat, lze je odkázat na stránky MŠMT: https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje.

Zde najdete množství výukových zdrojů do různých předmětů.

publikováno 8.4.2020

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz