rodiče vítáni školní program
Aktuality

Projektový den 1. 10. 2019

            V úterý 1. října 2019 proběhl na druhém stupni Základní školy Vorlina projektový den na téma Ochrana života a zdraví za mimořádných událostí.

            Do 7.B zavítal hned ráno prap. Jan Malušek z Policie České republiky. Během dvou hodin, které s ním děti strávily, osvětlil žákům na příkladu mnoha zkušeností z praxe význam a postup práce složek integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích, obrazně pomohl sbalit evakuační zavazadlo, v tělocvičně si žáci mohli navíc vyzkoušet několik obranných reakcí při nečekaném napadení útočníkem.

V dalších dvou hodinách se sedmáci setkali s vlašimskými dobrovolnými hasiči, kteří je jednak velmi fundovaně poučili o první pomoci při nejrůznějších situacích, jednak představili techniku, kterou využívají při zásazích. Zpestřením programu na školním hřišti byla možnost vyzkoušet motorovou stříkačku.

Den plný zážitků, informací i nových poznatků jsme zakončili ve třídě. Shrnuli jsme si všechny získané postřehy, zhodnotili přínos takto prožitého dne a sdíleli vlastní zážitky. Žáci projevili zájem o další podobná setkání s odborníky, od nichž se naučí mnoho užitečných věcí pro život.

publikováno 2.10.2019
1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa 1aa

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz