Aktuality

NOVÉ Nařízení ředitele školy o omezení provozu školy

(č. j. 852 /2020)

 

Toto nařízení ruší předchozí nařízení ředitele školy o omezení provozu školy (č. j. 834/2020).

Od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 23:59 hod. se usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření omezuje provoz základních škol na území celé České republiky, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci, kteří se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Dle opatření MŠMT č.j. 39185/2020 se dny 26. října a 27. října stanovují pro žáky jako volné dny.

 

Distanční výuka bude zaměřena především na výstupy v předmětech:

I. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět

II. stupeň: český jazyk, matematika a cizí jazyky, dále potom v předmětech fyzika, dějepis, přírodopis, zeměpis a chemie.

Rozvržení distanční výuky bude vycházet především ze stálého rozvrhu hodin. Výuka bude probíhat online prostřednictvím platformy Google Classroom (Učebna) ve dvou formách:

  • synchronní online výuka - výuka prostřednictvím videohovoru přes Google Meet (žáci se přihlásí přes odkaz v Učebně, popř. jim bude nasdílen jiný odkaz), den a čas synchronní online výuky bude vyznačen v rozvrhu, který žáci a jejich zákonní zástupci obdrží prostřednictvím Bakalářů a Učebny,

  • asynchronní online výuka - žákům budou v středu (14.10.) ráno v 8:00 hod. a dále pak každé pondělí ráno v 8:00 hod. do odvolání distanční výuky nasdíleny v Učebně úkoly z jednotlivých předmětů, práci na zadaných úkolech si žáci rozvrhnou samostatně, popř. pomocí učitele, a odevzdají do termínu, který určí učitel, jež úkol zadal.

V případě omezených technických podmínek bude distanční výuka řešena na základě individuálního kontaktu učitele, zákonného zástupce, případně žáka, společně dohodnou způsob, jakým bude distanční výuka realizována.

Distanční výuka je ze zákona povinná. Nepřítomnost žáků na online výuce (synchronní i asynchronní) je třeba řádně omluvit dle pravidel omlouvání nepřítomnosti žáků - viz. školní řád. Při synchronní online výuce je za absenci považováno nepřipojení se k online přenosu, pokud nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. Při asynchronní, tj. úkoly prostřednictvím Učebny, či offline výuce, je absencí neodevzdání daných úkolů nebo výstupů ve stanoveném čase. Absence žáků bude zapisována do Bakalářů.

 

Ve Vlašimi dne 13.10.2020

Mgr. Petr Jíša v. r.

ředitel školy

 

Všichni žáci mají od středy 14.10.2020 do konce podzimních prázdnin odhlášené obědy.

publikováno 13.10.2020