rodiče vítáni školní program
Aktuality

Informace o provozu školy

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz školy se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI a tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Zásadní informace pro vás vybíráme:

Provoz a hygienická opatření

 • nyní nejsou stanovena žádná opatření pro organizaci vstupu žáků do školní budovy a pohybu před školou
 • nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách
 • škola při prvním příchodu do školy nebude vyžadovat od žáků prohlášení o bezinfekčnosti
 • pro pohyb po školní budově nyní nejsou požadovány roušky, ale potřebujeme, aby každý žák měl alespoň jednu roušku uloženou v sáčku ve školní tašce
 • omezujeme vstup rodičů a jiných osob do školy, vstup bude umožněn pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě
 • do školy nesmí vstoupit žáci či jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění  
 • v případě, že žák bude vykazovat známky akutního onemocnění, oddělíme jej od ostatních žáků, tuto skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy (Povinností zákonného zástupce pak bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu).
 • budeme klást zvýšenou pozornost na dezinfekci rukou, dodržování základních hygienických pravidel, pravidelné větrání a pravidelný úklid prostor
 • omezíme pohyb žáků v prostorách školy, abychom minimalizovali kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně  
 • rozvrh hodin bude uzpůsoben hygienickým podmínkám při školním stravování
 • veškeré další podrobné informace a pokyny obdrží žáci od třídních učitelů a zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky a webových stránek

Distanční výuka

 • z novely školského zákona vyplývá, že žáci mají povinnost se distančně vzdělávat v okamžiku, že k němu bude přistoupeno
 • škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • Prezenční výuka těchto žáků přejde na výuku distančním způsobem, ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání.
 • v ostatních případech poskytovat vzdělávání distančním způsobem nebudeme, postup bude obdobný jako v situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Jsme samozřejmě připraveni poskytnout těmto žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.
 • podmínky případné distanční výuky během první poloviny září zveřejníme

 

Jsme si vědomi, že situace není jednoduchá a může se měnit. Na případné změny budeme reagovat, situaci vyhodnocovat a dle potřeby podmínky měnit. 

Na vás, zákonní zástupci, se budeme obracet s dotazníkem, který nám pomůže zmapovat vaše podmínky pro případnou distanční výuku a zmapovat naše možnosti případné podpory vašemu dítěti. 

 

Pevně věříme ve společnou spolupráci a vzájemnou podporu.

 

Mgr. Petr Jíša, ředitel školy

publikováno 31.8.2020

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz