Aktuality

Informace o hodnocení 2. pololetí

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Při hodnocení výsledky vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme vycházet z podmínek stanovených § 1, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška v § 1 stanovuje tyto podklady pro tvorbu klasifikace:

a) podklady pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně podklady pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně podklady pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Klasifikace na vysvědčení nebude hodnotit úroveň zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, pokud nebyla stanovena kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (např. předmět Informační a komunikační technologie v 9. ročníku - kritéria závěrečné práce) v době řádné docházky do školy, která bylo možné v distanční formě splnit. Kritéria hodnocení především týkající se aktivity v přístupu k činnostem a osvojení účinných metod samostatného studia budou hodnoceny pouze u žáků, kteří se účastnili distanční formy vzdělávání.

 

Ve Vlašimi 16.6.2020

Č. j. 548/2020

 

Mgr. Petr Jíša

ředitel školy

publikováno 16.6.2020