rodiče vítáni školní program
Aktuality

Docházka 1. stupně

Přihlášení k osobní přítomnosti žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách od 25.5.2020

Vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně,

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 budou do škol moci na základě vašeho zájmu docházet žáci přípravné třídy a 1. až 5. ročníků.

Obsahem této dobrovolné školní docházky bude pomoc žákům s úkoly, které budou i nadále zadávány distančním způsobem (na dálku) vyučujícími. Odpoledne bude probíhat ve stejné místnosti odpočinková zájmová činnost.

K přihlášení žáka k dobrovolné docházce do školy je třeba odevzdat nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 naskenovanou vyplněnou přihlášku emailem na adresu dochazka@zsvorlina.cz nebo do schránky školy. Žáci se po přihlášení mohou stravovat ve školní jídelně při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Chtěli bychom vyhovět co největšímu počtu přihlášených žáků, ale může se stát, že vzhledem k výrazně zpřísněným hygienickým podmínkám a organizačně personálním možnostem školy nebude možné z kapacitních důvodů některé žáky přijmout. Kritériem přijetí v tomto případě bude nižší věk žáka.

Při zařazování přihlášených žáků do skupin bychom chtěli, aby spolužáci z jedné třídy byli v jedné skupině se svým třídním učitelem. V závislosti na organizačních a personálních možnostech školy se ale také může stát, že žák bude zařazen do skupiny vytvořené z žáků z různých tříd, nebo že skupinu povedený jiný pedagog.

O zařazení žáka do skupiny vás budeme informovat nejpozději v pátek 22.5.2020 společně s časy a místem příchodu (plánujeme nástupy plynule od 8:00 do 9:00 hod.) a možných odchodů ze školy (plánujeme odchody po dopoledním bloku a potom kolem 14., 15. a 16. hodiny). Žáci se zájmem o oběd budou přihlášeni školou.

Podrobnější informace o provozu školy upravují Podmínky ochrany zdraví a provozu školy při dobrovolné docházce žáků 1. stupně, které také přikládáme a podle kterých se budou žáci ve škole řídit.

Děkujeme za spolupráci

vedení školy

publikováno 12.5.2020

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz