rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Atletická všestrannost   

                                                                      

V úterý 1.10. proběhla na atletickém areálu v Benešově atletická všestrannost. Tato soutěž se konala v Benešově poprvé, neboť vždy se proběhla ve Vlašimi.

 Závod je pro sportovce velmi náročný. Každý musí absolvovat čtyři disciplíny, a to běh na 60m, vytrvalostní běh a další 2 disciplíny podle výběru (skok daleký, skok do výšky a hod kriketovým míčkem, vrh koulí). Po celý den sportovci podávali hodnotné výkony.

V kategorii mladších žáků a žákyň jsme vystoupili 2x na bednu vítězů. Na 2.místě se umístili  Nikola Suková a Štěpán Kárník.

V kategorii starších žáků a žákyň  jsme obsadili stejná umístění (2.místo).

 V jednotlivcích byla nejúspěšnější Tereza Doubková a Jan Rytina, oba se umístili na 3. místě.

Všem závodníkům moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim hodně štěstí v dalších sportovních utkání.

 

                                                                                                                   Vedoucí družstev

                                                                                                                    Mgr. J. Lisková

Přespolní běh v zámeckém parku

V úterý 24. 9. proběhla okresní soutěž v přespolním běhu v zámeckém parku ve Vlašimi. Naše škola vyslala  družstva mladších a starších chlapců a dívek. Mladší dívky proběhly 1,5 km trasu celkově na 3. místě, starší dívky se umístily na 2. místě. Starší chlapci běželi 3 km a umístili se na 4. místě. Mladší chlapci se umístili též na 4. místě.

V jednotlivcích, mladších žákyň se umístila Anna Dušková na 2.místě, v kategorii starších žákyň obsadila 3. místo Vanesa Majerová.

Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                             Mgr. Jaroslava.Lisková

                                                                                                           učitelka Tv

Projektový den 1. 10. 2019

            V úterý 1. října 2019 proběhl na druhém stupni Základní školy Vorlina projektový den na téma Ochrana života a zdraví za mimořádných událostí.

            Do 7.B zavítal hned ráno prap. Jan Malušek z Policie České republiky. Během dvou hodin, které s ním děti strávily, osvětlil žákům na příkladu mnoha zkušeností z praxe význam a postup práce složek integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích, obrazně pomohl sbalit evakuační zavazadlo, v tělocvičně si žáci mohli navíc vyzkoušet několik obranných reakcí při nečekaném napadení útočníkem.

V dalších dvou hodinách se sedmáci setkali s vlašimskými dobrovolnými hasiči, kteří je jednak velmi fundovaně poučili o první pomoci při nejrůznějších situacích, jednak představili techniku, kterou využívají při zásazích. Zpestřením programu na školním hřišti byla možnost vyzkoušet motorovou stříkačku.

Den plný zážitků, informací i nových poznatků jsme zakončili ve třídě. Shrnuli jsme si všechny získané postřehy, zhodnotili přínos takto prožitého dne a sdíleli vlastní zážitky. Žáci projevili zájem o další podobná setkání s odborníky, od nichž se naučí mnoho užitečných věcí pro život.

EXKURZE  ČTVRTÝCH  ROČNÍKŮ  NA  BLANÍK

Ve čtvrtek 26.9.2019 se čtvrté ročníky zúčastnily exkurze na Velký Blaník. Po příjezdu na parkoviště jsme všichni vystoupali na bájný vrchol hory k rozhledně. Cestou jsme plnili  různé úkoly, pozorovali přírodu, četli informace na tabulích a pozorně poslouchali vyprávění pověstí a příběhů z této oblasti od paní učitelek. Odvážnější z nás pak vystoupali se svojí paní učitelkou třídní i na rozhlednu, kde se jim otevřel krásný pohled do okolí. Cestou zpět k autobusu jsme našli i hodně hub. Počasí nám také přálo. Exkurze se nám moc líbila a těšíme se na další.

Žáci čtvrtých ročníků se svými třídními učitelkami

Bakaláři - oznámení

Omlouváme se za technické problémy s přihlašováním do "Bakalářů"

dočasně jsou nedostupný

Florbal

kroužek florbalu začíná v úterý 8.10.2019

Výlet na Karlštejn a do Koněpruských jeskyní

 

Na Karlštejn a do Koněpruských jeskyní jsme jeli na podzim, ale měli jsme jet na konci 4. třídy, jenomže se nám porouchal autobus.

Výlet začínal v 7,30 odjezdem od školy. Cesta trvala dvě hodiny. V Koněpruských jeskyních to bylo zajímavé a měli jsme hodně vtipného průvodce. Viděli jsme spoustu zajímavých krápníků. A když se zhaslo světlo, neviděli jsme ani svoji vlastní ruku. Když jsme vyšli z jeskyní, vysvitlo na nás slunce.

Potom jsme pokračovali v cestě. Nasedli jsme do autobusu a jeli jsme na Karlštejn. Nejdříve jsme navštívili muzeum voskových figurín. Normálně ty voskové figuríny vypadaly jako živé. Moc se nám to líbilo, i když to bylo chvílemi strašidelné. Také tam bylo kino celé ze zrcadel, tam jsme viděli korunovační klenoty. Pak jsme vyšli ten velký kopec na Karlštejn. A to byste nevěřili, zrovna tam byla svatba. Prošli jsme se po hradbách a podívali jsme se na studnu, která byla hluboká 78 m.

Výlet se nám moc líbil a všichni jsme si to užili.

                                                                                    Adélka Hlaváčková a Pepa Dub, V.B

Exkurze do Hulic

 

Ve čtvrtek 12. září se dva autobusy páťáků vypravily na exkurzi do Vodního domu a Včelího světa v Hulicích. Ve Vodním světě byl pro nás připravený program, kdy jsme seznámili s živočichy žijícími ve sladkých vodách a v jejich okolí. Úplně nejvíc se nám líbilo lovení drobných živočichů v mokřadu a jejich poznávání podle atlasu. Také jsme krmili ryby z mola, prohlédli jsme si vnitřní expozici, a protože nám počasí přálo, užili jsme si venku i vodní hrátky.

Hodně zajímavý byl program ve Včelím světě. Ve skupinách jsme vyhledávali informace ze života včel, které pak doplnili úžasné paní průvodkyně. Také jsme si vyrobili svíčku a nakoupili různé včelí produkty. Hodně jsme se pobavili u sestavování včelího plástu, kde musely spolupracovat všechny skupiny.

Celá exkurze se nám moc líbila a všichni si z ní odnesli hodně nových poznatků a dovedností.

                                                                                                                                                  žáci 5. tříd

Platba družiny

v termínu 16.9. - 30.9.2019 částku 1.500,- Kč vložte na účet číslo: 324905359/0800

Do zprávy pro příjemce napiště jméno, příjmení a třídu žáka.

Projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“

Ve středu 19.6. jsme se zúčastnili projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“, který pro nás přichystali vlašimští rybáři.

Na začátku nás přivítal vodník Pepa a seznámil nás s průběhem celé akce. Potom se děti rozdělily do skupinek a procházely si jednotlivá stanoviště. Na každém z nich jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o rybách a o rybaření. Pod odborným dohledem členů rybářského spolku jsme si mohli prakticky vyzkoušet své rybářské dovednosti.

K chuti nám přišlo občerstvení v podobě opečených buřtíků.

Velkou radost nám udělaly dárky, které si děti spolu se spoustou zážitků odnášely domů.

Děkujeme za pěkné dopoledne.

Petrův zdar!                                                                            Žáci a vyučující prvních tříd

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz