rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Dopravní hřiště

Ve středu 26. září proběhlo slavnostní otevření dopravního hřiště na Lukách ve Vlašimi.

Žáci u hasičů

V rámci projektu ,,Ochrana člověka za mimořádných událostí" navštívili žáci prvních tříd vlašimskou hasičskou stanici v Blanické ulici.  V rámci exkurze si děti mohly prohlédnout výjezdová vozidla profesionálních hasičů včetně veškerého vybavení, které s sebou musí hasiči vozit. Žáky nejvíce zaujala vyprošťovací technika. V závěru si někteří vyzkoušeli házení vaku s lanem při záchraně tonoucího. Místním hasičům děkujeme za možnost prohlídky a za čas, který dětem věnovali.

Děti a paní učitelky z prvních tříd

Přespolní běh

V úterý 25. 9. proběhla okresní soutěž v přespolním běhu v zámeckém parku ve Vlašimi. Naše škola vyslala 1 družstvo chlapců a 1 družstvo dívek.    Za chladného počasí dívky proběhly 1,5 km trasu celkově na 6. místě, chlapci běželi 3 km a umístili se na 4. místě.

Závodníkům děkuji za reprezentaci školy.

                                                                                                         Mgr. J. Lisková

Ve vodě nežijí jen vodníci

26. 09. 2018 se druháci z naší školy zúčastnili projektu ČRS ve Vlašimi „Ve vodě nežijí jen vodníci“.      Na stanovištích jsme se dozvěděli zajímavé informace o životě ryb, rybaření, o ochraně životního prostředí a hravou formou jsme si vyzkoušeli některé rybářské činnosti. Pochutnali jsme si na výborném občerstvení a s nadšením jsme přijali připravené dárky. Velké nadšení vyvolal pan VODNÍK. Všem se program moc líbil. Děkujeme.

Žáci druhých tříd

Dopravní hřiště

27. 09. 2018 žáci druhých tříd navštívili nově vybudované dopravní hřiště ve Vlašimi. V rámci projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“se učili správně chovat v silničním provozu. Pod dohledem policistů řešili různé dopravní situace, poznávali dopravní značky, učili se správně přecházet silnici, řešili připravené kvízy. Vrcholem však byla vlastní jízda na kole či koloběžce. Všem se akce moc líbila a vůbec se jim nechtělo vracet se zpět do školy. Paní Rajmanové a vlašimským policistům  moc děkujeme za skvělý zážitek. Určitě si návštěvu někdy zopakujeme.

Učitelky 2. tříd

Lyžařský výcvikový kurz 2019

Termíny:

12.01. - 19.01.2019

16.02. - 23.02.2019

02.03. - 09.03.2019

Rozdělení tříd bude upřesněno na třídních schůzkách v listopadu 2018.

 

S mapou nezabloudím

 

         Zdálo by se, že v době GPS je dovednost práce s mapou a plánkem zbytečná, ale co když si mobil zapomeneme doma nebo něco nefunguje tak, jak má?

         A tak jsme si s plánkem Vlašimi v ruce procvičovali dovednost najít nebo se dostat na určená místa, zkusili jsme si načrtnout plánek třídy a svého pokoje a také jsme se seznámili s měřítkem mapy a propočítávali jsme skutečné vzdálenosti. Už také víme, že existují různé druhy map a topografické značky, které nám umožní se na mapě lépe orientovat.

         Všechny nabyté vědomosti a dovednosti jsme si vyzkoušeli v praxi v okolí školy.

                                                                                                                                                 žáci 4. tříd

Evropa ve škole

Vyhodnocení 27. celorepublikového kola soutěže Evropa ve škole tentokrát ve Vlašimi

 

V měsíci červnu se do Vlašimi sjelo 50 dětí, žáků a studentů s rodiči a učiteli z celé ČR, aby  v prostorách vlašimského zámku obdrželi ceny za svoje výtvarné a literární práce v soutěži Evropa ve škole. Soutěž se konala pod záštitou Národního institutu pro další vzdělávání a Českého národního komitétu soutěže Evropa ve škole.

Organizace setkání se ujala ZŠ Vorlina a její ředitel Mgr. Petr Jíša. Spolu s Městským úřadem Vlašim zajišťovali ubytování a stravování účastníků. Doprovodný program vytvořila ZUŠ, Ekocentrum, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi.

Předání cen proběhlo 22. června za účasti pana starosty Mgr. Luďka Jeništy, který udělil ceny především vlašimským žákům. Ocenil například pokusy o vytvoření památníků slavným osobnostem města Vlašimi.

Členové poroty předali diplomy a hodnotné ceny /také díky sponzorům - firma Sellier & Bellot, Prádelna Kyselý/, žáci ZUŠ zahráli a zazpívali, slavnostní atmosféru podpořil též svým průvodním slovem Mgr. Tomáš Lichtenberg. Poté následovalo otevření výstavy výtvarných prací v přednáškovém sále muzea a raut.

Večer mohli účastníci soutěže zhlédnout zajímavé a nápadité kulturní vystoupení, na kterém se podíleli žáci i učitelé ZUŠ.

Druhý den si vítězové soutěže vybrali některou z aktivit. Navštívili parazoo, tvůrčí dílny v ekocentru, Podblanickou galerii, Muzeum Podblanicka, prošli se překrásně upraveným anglickým parkem, poslouchali odborný výklad průvodce. Na porotu čekalo milé překvapení v podobě projížďky kočárem, což byl dárek od pana starosty. Slunečné počasí umocnilo krásné zážitky.

Organizace této slavnosti byla velmi složitá, i přesto vítězové odjížděli spokojeni. Oslavili také spolu s obyvateli našeho města výročí 700 let od  první písemné zmínky o Vlašimi. Poznali Vlašim kulturní a krásnou.

Ocenění žáci naší školy:

Anna Dušková, Zuzana Davisová, Barbora Šimánková, Matěj Zvára, Agáta Houdková, Pavla Studničková a Lucie Kubálová

 

Mgr. Alena Bucharová

Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz