rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Projekt Sazka Olympijský Víceboj

Pod heslem „ Rozhýbejme české děti“ se naše škola zapojila do projektu už od samého počátku tj. od roku 2011.. První program, jak podporovat pohyb u dětí, připravili olympijští vítězové v desetiboji, Robert Změlík a Roman Šebrle. Nesl název ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ – OVOV. Projekt rozvíjí u dětí všestrannost, rozvíjí srdečně cévní systém a posíluje psychiku.

Sazka Olympijský víceboj je  společná aktivita ČOV a společnosti Sazka. Do projektu jsou zapojeni i naše významné sportovní osobnosti, které se stali ambasadory a navštěvují zapojené školy. Mezi ně patří mimo jiné bývalá trojskokanka Šárka Kašpárková, kajakáři Jiří Prskavec, Vavřinec Hradílek, krasobruslař Tomáš Verner a mnoho dalších mistrů světa a olympijských vítězů. Projekt podobně jako OVOV má za cíl zapojit co nejvíce dětí do sportování a ukázat sport jako zábavu a přirozený životní styl v plnění jednotlivých disciplín, které rozvíjejí pohybovou zdatnost a všestrannost.

 Kroužek keramiky

  11.6. Dokončování výtvarných prací, rozdávání vysvědčení

  18..6.Hodina odpadá / Vyhlášení republikového kola soutěže Evropa ve škole ve Vlašimi /

  25.6. Rozdávání posledních výtvarných prací.

Závěrečný výlet 4. ročníku

Dne 5.6. jsme se vypravili na hrad Karlštejn. Zde jsme si nejdříve prohlédli v Muzeu voskových figurín známé historické postavy panovníků, umělců, ale i ukázky řemesel a středověké vězení. Zajímavou podívanou bylo krátké filmové představení z naší historie v kaleidoskopickém kině. Potom jsme se prošli po hradním nádvoří a obdivovali jsme krásnou vyhlídku z hradeb. Bylo dost času  na nákup suvenýrů a občerstvení. Odpoledne jsme se přesunuli do Koněprus, kde proběhla prohlídka nejdelší jeskyně v Čechách s krásnou krápníkovou výzdobou. Protože byl horký den, tak jsme se v podzemí na hodinku i příjemně zchladili.Výlet si snad všichni užili a spokojeně se vraceli domů.

                                                                                               Žáci a vyučující 4. tříd

Milovice – Mirakulum

5. června žáci všech 5. ročníků navštívili zábavně – naučný park Mirakulum u Nymburka. U vstupní brány obdržel každý orientační mapku, podle které bylo možné se s přehledem pohybovat po celém areálu. Děti se s vlastními baterkami podívaly do podzemí, vyzkoušely si různé typy houpaček, klouzaček a prolézaček, dostatečně se vyskákaly na velkoplošných trampolínách, někteří strávili více času v přírodním bludišti a také se díky krásnému počasí mohli všichni naplno věnovat vodním radovánkám v místním vodním světě. Cenově dostupné bylo pro všechny i občerstvení, které také nikoho nezklamalo. Většina dětí odjížděla z areálu příjemně unavená, ale hlavně byl každý spokojený z pěkného a velmi vydařeného třídního výletu.

                                                                                                                                             třídní učitelky 5. ročníků

PYTHAGORIÁDA

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se konalo v pondělí 21.5. na vlašimském gymnáziu. Z naší školy postoupilo ze školního kola 7 žáků pátých ročníků a k nim se přidal dokonce jeden žák ze třetí třídy - Patrik Matuška. A právě ten se stal nejlepším řešitelem z naší školy a  s počtem 13 bodů ( ze 14) „strčil do kapsy“ všechny páťáky.

Dalším úspěšným řešitelem byl Richard Opava z 5.A.

Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                   M. Voslářová

Kroužek - florbal

v červnu se koužek florbalu již nekoná

Kroužek sportovní hry

v červnu se kroužek sportovní hry nekoná

K.Smržová, K.Blahoušová

Projekt EDISON - pokračování

Během čtvrtečního dopoledne (24. 5.) opět vedli zahraniční stážisté zajímavé hodiny pro naše studenty. Jelikož počasí během dne přálo, odpoledne stážisté podnikli za doprovodu žáků procházku po okolí školy.

Pátek byl posledním dnem, který stážisté strávili s našimi žáky ve škole. Během prvních čtyř vyučovacích hodin naposledy představili prostřednictvím připravených přednášek své země. Žáci jim na oplátku představili i naše tradice, kulturu a jazyk. Pátou hodinu proběhlo v tělocvičně školy slavnostní zakončení. Zástupci všech tříd z druhého stupně řekli stážistům několik vět, předali dárky a poděkovali za skvěle strávený čas. Na závěr zahraniční studenti zazpívali žákům připravenou anglickou píseň a pronesli několik slov, ve kterých vyjádřili radost z uplynulého týdne.

Žáci i vyučující zhodnotili projekt za zdařilý a přínosný z hlediska zlepšení se v komunikaci v anglickém jazyce, seznámení s kulturami různých zemí a navázání nových přátelství.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře MAP. Velké poděkování patří rovněž i MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem a MŠ a ZŠ Zdislavice za spolupráci při realizaci projektu.  

 

vyučující anglického jazyka na II. stupni

 

Kroužek atletiky

v červnu už nebude

Závěrečný výlet Třeboň

Ve dnech 14. - 16.5. navštivili žáci devátých ročníků Sportcentrum Doubí v Třeboni. První den si zkusili pádlovat na Drači lodí a večer si udělali diskotéku. Druhý den hned po snídani vyrazili na “Cestu kolem Světa” (podle rybníku Svět) a ušli kolem 15km,večer si zahráli na kytaru a zazpívali si pár písniček. Poslední den po snídani, zabalení věcí a uklizení chat se vydali ještě na krátkou procházku a hráli pár her. Po obědě se odebrali do autobusu a jeli zpět do Vlašimi. Za krásný závěrečný výlet a spoustu zábavy děkujeme třídním paní učitelkám Jitce Bohatové a Jaroslavě Lizákové, hezčí závěrečný výlet si přát nemohli!

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz