rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Projekt OČMU pátých tříd

 Páté třídy se v rámci projektu OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí) věnovali celý den převážně úrazům a poskytnutí první pomoci. Velký dík patří dobrovolným hasičům a záchranářům paní Brabcové a panu Smetanovi, kteří velmi poutavě děti seznámili se základy první pomoci. V dalších hodinách si děti procvičili obvazovou techniku, podívali se na některé díly Dětské záchranky a jako výstup z projektu simulovali situace, které vyžadují první pomoc.

                                                                                                                           Žáci 5. tříd

Muzeum Karla Zemana

Dne 10.10.2019 se 6.C  vydala vlakem na výlet do Prahy. Cílem bylo Muzeum Karla Zemana. Žáci předem shlédli dokument o tomto významném českém režisérovi. V muzeu se rozdělili na dvě skupiny. První skupina tvořila animovaný krátký film, druhá skupina si prošla komentovanou výstavou a zahrála hru o poklad. Na závěr si žáci vyrobili lampičky ze starých filmových pásků.

Výlet byl spojen i s plavbou parníkem po Vltavě. Z horní paluby byly vidět památky a krásy Prahy. 

Dopravní hřiště

      V průběhu posledního zářijového týdne navštívili postupně žáci všech tříd 1. stupně dopravní hřiště v areálu „ Na Lukách“.

      Příslušníci městské policie se dětem velmi ochotně věnovali - seznámili je s dopravními značkami a základními pravidly silničního provozu. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách, kolech i motokárách. Získaly spoustu užitečných poznatků a praktických dovedností.                                                 

Prvňáčkům sice větší část výukových aktivit pokazilo deštivé počasí, přesto i jim se dopoledne strávené zajímavými činnostmi líbilo. Děkujeme za ochotu a trpělivost při organizaci těchto několika dopoledních programů.

                                                                                        Vyučující 1. stupně

Přihlášení do Bakalářů

Bakaláři na webu již fungují, ale na jiné adrese:

 

https://zsvorlina.bakalari.cz

 

V mobilní aplikaci je nutné znovu vyhledat naši školu, zadat přihlašovací jméno a heslo.

 

Kdo má propojeny Bakaláře se školním programem - tak fungují.
 

Atletická všestrannost   

                                                                      

V úterý 1.10. proběhla na atletickém areálu v Benešově atletická všestrannost. Tato soutěž se konala v Benešově poprvé, neboť vždy se proběhla ve Vlašimi.

 Závod je pro sportovce velmi náročný. Každý musí absolvovat čtyři disciplíny, a to běh na 60m, vytrvalostní běh a další 2 disciplíny podle výběru (skok daleký, skok do výšky a hod kriketovým míčkem, vrh koulí). Po celý den sportovci podávali hodnotné výkony.

V kategorii mladších žáků a žákyň jsme vystoupili 2x na bednu vítězů. Na 2.místě se umístili  Nikola Suková a Štěpán Kárník.

V kategorii starších žáků a žákyň  jsme obsadili stejná umístění (2.místo).

 V jednotlivcích byla nejúspěšnější Tereza Doubková a Jan Rytina, oba se umístili na 3. místě.

Všem závodníkům moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim hodně štěstí v dalších sportovních utkání.

 

                                                                                                                   Vedoucí družstev

                                                                                                                    Mgr. J. Lisková

Přespolní běh v zámeckém parku

V úterý 24. 9. proběhla okresní soutěž v přespolním běhu v zámeckém parku ve Vlašimi. Naše škola vyslala  družstva mladších a starších chlapců a dívek. Mladší dívky proběhly 1,5 km trasu celkově na 3. místě, starší dívky se umístily na 2. místě. Starší chlapci běželi 3 km a umístili se na 4. místě. Mladší chlapci se umístili též na 4. místě.

V jednotlivcích, mladších žákyň se umístila Anna Dušková na 2.místě, v kategorii starších žákyň obsadila 3. místo Vanesa Majerová.

Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                             Mgr. Jaroslava.Lisková

                                                                                                           učitelka Tv

Projektový den 1. 10. 2019

            V úterý 1. října 2019 proběhl na druhém stupni Základní školy Vorlina projektový den na téma Ochrana života a zdraví za mimořádných událostí.

            Do 7.B zavítal hned ráno prap. Jan Malušek z Policie České republiky. Během dvou hodin, které s ním děti strávily, osvětlil žákům na příkladu mnoha zkušeností z praxe význam a postup práce složek integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích, obrazně pomohl sbalit evakuační zavazadlo, v tělocvičně si žáci mohli navíc vyzkoušet několik obranných reakcí při nečekaném napadení útočníkem.

V dalších dvou hodinách se sedmáci setkali s vlašimskými dobrovolnými hasiči, kteří je jednak velmi fundovaně poučili o první pomoci při nejrůznějších situacích, jednak představili techniku, kterou využívají při zásazích. Zpestřením programu na školním hřišti byla možnost vyzkoušet motorovou stříkačku.

Den plný zážitků, informací i nových poznatků jsme zakončili ve třídě. Shrnuli jsme si všechny získané postřehy, zhodnotili přínos takto prožitého dne a sdíleli vlastní zážitky. Žáci projevili zájem o další podobná setkání s odborníky, od nichž se naučí mnoho užitečných věcí pro život.

EXKURZE  ČTVRTÝCH  ROČNÍKŮ  NA  BLANÍK

Ve čtvrtek 26.9.2019 se čtvrté ročníky zúčastnily exkurze na Velký Blaník. Po příjezdu na parkoviště jsme všichni vystoupali na bájný vrchol hory k rozhledně. Cestou jsme plnili  různé úkoly, pozorovali přírodu, četli informace na tabulích a pozorně poslouchali vyprávění pověstí a příběhů z této oblasti od paní učitelek. Odvážnější z nás pak vystoupali se svojí paní učitelkou třídní i na rozhlednu, kde se jim otevřel krásný pohled do okolí. Cestou zpět k autobusu jsme našli i hodně hub. Počasí nám také přálo. Exkurze se nám moc líbila a těšíme se na další.

Žáci čtvrtých ročníků se svými třídními učitelkami

Bakaláři - oznámení

Omlouváme se za technické problémy s přihlašováním do "Bakalářů"

dočasně jsou nedostupný

Florbal

kroužek florbalu začíná v úterý 8.10.2019

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz