rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Kroužek sportovní hry

v červnu se kroužek sportovní hry nekoná

K.Smržová, K.Blahoušová

Projekt EDISON - pokračování

Během čtvrtečního dopoledne (24. 5.) opět vedli zahraniční stážisté zajímavé hodiny pro naše studenty. Jelikož počasí během dne přálo, odpoledne stážisté podnikli za doprovodu žáků procházku po okolí školy.

Pátek byl posledním dnem, který stážisté strávili s našimi žáky ve škole. Během prvních čtyř vyučovacích hodin naposledy představili prostřednictvím připravených přednášek své země. Žáci jim na oplátku představili i naše tradice, kulturu a jazyk. Pátou hodinu proběhlo v tělocvičně školy slavnostní zakončení. Zástupci všech tříd z druhého stupně řekli stážistům několik vět, předali dárky a poděkovali za skvěle strávený čas. Na závěr zahraniční studenti zazpívali žákům připravenou anglickou píseň a pronesli několik slov, ve kterých vyjádřili radost z uplynulého týdne.

Žáci i vyučující zhodnotili projekt za zdařilý a přínosný z hlediska zlepšení se v komunikaci v anglickém jazyce, seznámení s kulturami různých zemí a navázání nových přátelství.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře MAP. Velké poděkování patří rovněž i MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem a MŠ a ZŠ Zdislavice za spolupráci při realizaci projektu.  

 

vyučující anglického jazyka na II. stupni

 

Kroužek atletiky

v červnu už nebude

Závěrečný výlet Třeboň

Ve dnech 14. - 16.5. navštivili žáci devátých ročníků Sportcentrum Doubí v Třeboni. První den si zkusili pádlovat na Drači lodí a večer si udělali diskotéku. Druhý den hned po snídani vyrazili na “Cestu kolem Světa” (podle rybníku Svět) a ušli kolem 15km,večer si zahráli na kytaru a zazpívali si pár písniček. Poslední den po snídani, zabalení věcí a uklizení chat se vydali ještě na krátkou procházku a hráli pár her. Po obědě se odebrali do autobusu a jeli zpět do Vlašimi. Za krásný závěrečný výlet a spoustu zábavy děkujeme třídním paní učitelkám Jitce Bohatové a Jaroslavě Lizákové, hezčí závěrečný výlet si přát nemohli!

ZOO JIHLAVA

Úterý 22. 5. byl pro žáky prvních tříd mimořádný den. Poprvé se jako školáci vydali na výlet. Někteří nemohli nedočkavostí ani dospat. Cesta autobusem rychle uběhla a nás čekala prohlídka krásné zoo. Děti s nadšením pozorovaly a fotily jednotlivé druhy zvířat. Během návštěvy si stihly nakoupit pro radost různé upomínkové předměty. Po celou dobu nás provázelo slunečné počasí, které přispělo k příjemnému prožití celého dne. Zpátky jsme se vrátili spokojeni a s úsměvy na tvářích.

                                                                                               učitelky prvních tříd

Den atletiky na ZŠ Vlašim Vorlina

 Žáci 6. a 7. tříd  v tomto školním roce vyhráli okresní kolo soutěže Poháru rozhlasu a postoupili do krajského kola, který byl v Kolíně.

V úterý 22. 5. jsme vyrazili do místa soutěže a byli připraveni se poprat o co nejlepší umístění.

Soutěž byla zahájena nástupem všech nejúspěšnějších družstev z okresních kol Středočeského kraje.

Závody začaly netradičně, neboť první disciplínou byly štafety. To je naše královská soutěž a tu jsme v našem rozběhu vyhráli. Potom soutěž probíhala tradičně, dalšími disciplínami.

 Všichni chlapci přistupovali k závodům velmi zodpovědně a chtěli dosáhnout co nejlepší výsledek. Nám se dařilo, body rychle přibývaly a postupně jsme se dostávali na přední místa. Vyhráli jsme skok do výšky, kde Lukáš Pajk, zdolal laťku ve výšce 149 cm, další vítěznou disciplínou byl hod kriketovým míčkem, kde Matěj Zachoval hodil míček do vzdálenosti 59,80 metrů a další hodnotný výkon byl Šimona Kameníka, který zaběhl 1000m, časem 3:16 min. Při vyhlašování výsledků, jsme byli hodně netrpěliví. Když už zbyly jen 2 družstva, která nehlásili, bylo jasné, že jsme na „ bedně“ vítězů. Tak jsme si došli  pro krásné 2. místo. Byl nám předán stříbrný pohár, medaile a na památku jsme dostali čepice. Soutěž jsme si všichni pěkně užili.

 Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim na závodním poli hodně hezkých zážitků.

                                                                                 Mgr. Lisková Jaroslava

                                                                                  vedoucí družstva

Exkurze na Blaník

       Přestože počasí předchozího dne vzbuzovalo trochu obavy, že výlet bude deštivý, opak byl pravdou. A tak jsme my třeťáci spolu se 5.B zahájili výstup na Blaník z parkoviště u Louňovic, po cestě jsme poctivě plnili úkoly připravené na trase, až jsme dosáhli vrcholu. Zájemci zdolali i rozhlednu a byli odměněni nádherným výhledem do kraje. Zpáteční cestu jsme zakončili prohlídkou Domu přírody u Kondrace.

       Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.

                                                                                                                                       Třeťáci a 5.B

Projekt EDISON začal!

V pondělí 21. 5. na naší škole začal celotýdenní projekt Edison. Ráno byli na nádvoří školy slavnostně přivítáni zahraniční stážisté, kteří se následně představili žákům. Poté se seznámili s naší školou a vedli první hodiny pro naše studenty. Odpoledne spolu s žáky
8. ročníků navštívili zámecký park a jeho okolí.

V úterý projekt pokračoval již v plném proudu. Zahraniční stážisté opět vedli hodiny pro naše žáky. Žáci měli možnost procvičit si anglický jazyk a poznat různé kultury, tradice a zvyky. Při odpoledním vyučování žáci se stážisty vařili, sportovali a tvořili v keramické dílně.

 

Ve středu se konala tzv. Global Village. Stážisté si připravili v tělocvičně školy stánky a prezentovali svoji zemi. Žáci tak mohli ochutnat tradiční pokrmy, seznámit se se zvyky zemí a zkusit si napsat svoje jméno v různých jazycích.

 

Ve čtvrtek a v pátek bude projekt pokračovat. O jeho dění Vás budeme informovat.

 

vyučující AJ II. stupně

 

 

Exkurze - 2.třídy

Žáci druhých ročníků si v rámci projektu 700let města Vlašim prohlédli prostory vlašimského zámku. Zúčastnili se komentované prohlídky, kde se jim pan průvodce maximálně věnoval a velice poutavým povídáním jim přiblížil historii zámku. Děti nebojácně vystoupaly i do věže zámku a navštívily zámecké podzemí. Celá prohlídka se všem moc líbila. Děkujeme všem pracovníkům zámku, kteří se nám maximálně věnovali.

Vyučující II. ročníků

Exkurze na MÚ

16.5. a 18.5. 2018 se čtvrté ročníky vypravily na návštěvu Městského úřadu Vlašim, kde besedovaly s místostarostou Karlem Kroupou o minulosti i současnosti našeho města.

Žáci se dozvěděli, jak pracuje zastupitelstvo městského úřadu, co všechno má na starosti a za co zodpovídá. Pan místostarosta nám odpověděl mnoho dotazů, které směřovaly k životu obyvatel města Vlašim a jeho okolí.

Nejvíce dotazů se týkalo oslav 700 výročí založení města a aktivit různých spolků, které působí ve Vlašimi.

Oceňujeme, že si pan místostarosta Karel Kroupa udělal čas, aby se s dětmi setkal a besedoval, proto zasluhuje poděkování za svou vstřícnost a obětavost.

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz