rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Dopravní hřiště

27. 09. 2018 žáci druhých tříd navštívili nově vybudované dopravní hřiště ve Vlašimi. V rámci projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“se učili správně chovat v silničním provozu. Pod dohledem policistů řešili různé dopravní situace, poznávali dopravní značky, učili se správně přecházet silnici, řešili připravené kvízy. Vrcholem však byla vlastní jízda na kole či koloběžce. Všem se akce moc líbila a vůbec se jim nechtělo vracet se zpět do školy. Paní Rajmanové a vlašimským policistům  moc děkujeme za skvělý zážitek. Určitě si návštěvu někdy zopakujeme.

Učitelky 2. tříd

Lyžařský výcvikový kurz 2019

Termíny:

12.01. - 19.01.2019

16.02. - 23.02.2019

02.03. - 09.03.2019

Rozdělení tříd bude upřesněno na třídních schůzkách v listopadu 2018.

 

S mapou nezabloudím

 

         Zdálo by se, že v době GPS je dovednost práce s mapou a plánkem zbytečná, ale co když si mobil zapomeneme doma nebo něco nefunguje tak, jak má?

         A tak jsme si s plánkem Vlašimi v ruce procvičovali dovednost najít nebo se dostat na určená místa, zkusili jsme si načrtnout plánek třídy a svého pokoje a také jsme se seznámili s měřítkem mapy a propočítávali jsme skutečné vzdálenosti. Už také víme, že existují různé druhy map a topografické značky, které nám umožní se na mapě lépe orientovat.

         Všechny nabyté vědomosti a dovednosti jsme si vyzkoušeli v praxi v okolí školy.

                                                                                                                                                 žáci 4. tříd

Evropa ve škole

Vyhodnocení 27. celorepublikového kola soutěže Evropa ve škole tentokrát ve Vlašimi

 

V měsíci červnu se do Vlašimi sjelo 50 dětí, žáků a studentů s rodiči a učiteli z celé ČR, aby  v prostorách vlašimského zámku obdrželi ceny za svoje výtvarné a literární práce v soutěži Evropa ve škole. Soutěž se konala pod záštitou Národního institutu pro další vzdělávání a Českého národního komitétu soutěže Evropa ve škole.

Organizace setkání se ujala ZŠ Vorlina a její ředitel Mgr. Petr Jíša. Spolu s Městským úřadem Vlašim zajišťovali ubytování a stravování účastníků. Doprovodný program vytvořila ZUŠ, Ekocentrum, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi.

Předání cen proběhlo 22. června za účasti pana starosty Mgr. Luďka Jeništy, který udělil ceny především vlašimským žákům. Ocenil například pokusy o vytvoření památníků slavným osobnostem města Vlašimi.

Členové poroty předali diplomy a hodnotné ceny /také díky sponzorům - firma Sellier & Bellot, Prádelna Kyselý/, žáci ZUŠ zahráli a zazpívali, slavnostní atmosféru podpořil též svým průvodním slovem Mgr. Tomáš Lichtenberg. Poté následovalo otevření výstavy výtvarných prací v přednáškovém sále muzea a raut.

Večer mohli účastníci soutěže zhlédnout zajímavé a nápadité kulturní vystoupení, na kterém se podíleli žáci i učitelé ZUŠ.

Druhý den si vítězové soutěže vybrali některou z aktivit. Navštívili parazoo, tvůrčí dílny v ekocentru, Podblanickou galerii, Muzeum Podblanicka, prošli se překrásně upraveným anglickým parkem, poslouchali odborný výklad průvodce. Na porotu čekalo milé překvapení v podobě projížďky kočárem, což byl dárek od pana starosty. Slunečné počasí umocnilo krásné zážitky.

Organizace této slavnosti byla velmi složitá, i přesto vítězové odjížděli spokojeni. Oslavili také spolu s obyvateli našeho města výročí 700 let od  první písemné zmínky o Vlašimi. Poznali Vlašim kulturní a krásnou.

Ocenění žáci naší školy:

Anna Dušková, Zuzana Davisová, Barbora Šimánková, Matěj Zvára, Agáta Houdková, Pavla Studničková a Lucie Kubálová

 

Mgr. Alena Bucharová

Atletická všestrannost 

Ve středu 19. 9. 2018 proběhla na sportovním areálu ve Vlašimi soutěž atletická všestrannost.

Tento závod je pro sportovce velmi náročný, neboť každý musí absolvovat čtyři disciplíny, a to běh na 60m, vytrvalostní běh a další 2 disciplíny podle výběru (skok daleký, skok do výšky a hod kriketovým míčkem, vrh koulí). Po celý den sportovcům svítilo slunce  a v průběhu celé soutěže podávali velmi hodnotné výkony. Při vyhlašování vítězů v kategorii mladších žáků a  žákyň jsme vystoupili několikrát na bednu vítězů. Mezi ně patřili Eliška Hlaváčková za 1. místo ve skoku dalekém a 2. místo v běhu na 60 m, celkově se umístila na 4. Místě.  Mezi chlapci si nejlépe vedli Matouš Kameník, který se umístil v běhu na 60 m na 3. místě, Štěpán Kárník na 3. místě ve skoku dalekém a celkově se umístil na 6. místě.

V kategorii starších žáků a žákyň  jsme byli ještě úspěšnější. V obou kategoriích jsme vybojovali   2. místo.

V jednotlivcích byla nejúspěšnější Tereza Doubková, která celou soutěž vyhrála.

Všem závodníkům moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim hodně štěstí v dalších sportovních utkání. Děkujeme také vlašimskému atletickému oddílu za dobře zorganizovanou soutěž.

 

                                                                                                                   Vedoucí družstev

                                                                                                                    Mgr. J. Lisková

Školní družina - platba

Platba poplatku 1.000,- Kč po rozhodnutí o přijetí v termínu: 17.9.- 30.9.2018

číslo účtu: 324905359/0800

nebo v hotovosti v kanceláři ZŠ

Při bezhotovostní platbě uveďte jméno a třídu dítěte.

Zámky

 

 

Vážení zákonní zástupci,

od září 2018 budou mít všichni žáci na druhém stupni k dispozici šatní skříňku pro převlečení. Šatní skříňka je opatřena dvěma policemi, dvěma háčky, prostorem pro boty a očkem pro možnost zamknutí visacím zámkem. Průměr očka je 1 cm, jako největší průměr oka visacího zámku doporučujeme 0,8 cm. Je zcela na vás, zda svému dítěti pořídíte visací zámek zamykatelný klíčem, nebo na kód. Pokud se stane, že se žák nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostat do své skříňky, bude skříňka otevřena panem školníkem znehodnocením visacího zámku. V tomto případě pan školník zapůjčí školní visací zámek na dobu nezbytně nutnou do pořízení nového. Věříme, že používání šatních skříněk bude pro žáky komfortnější a vyhneme se nepořádku v šatnách.

Další informace ohledně organizace přidělení konkrétní skříňky dostanete od třídních učitelů nejpozději do 31.8.2018 prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Vedení ZŠ Vorlina

Provoz kanceláře o prázdninách

Po - Pá

6:00 - 12:00 hodin

Hasiči mezi dětmi školní družiny

Ve středu 20. 6. 2018 proběhla na školní zahradě návštěva HZS Středočeského kraje - požární stanice Vlašim pod vedením velitele směny „B“ s výjezdovou technikou.

Z ÚO Benešov p. R. Svoboda v úvodu seznámil děti s činností profesionálních hasičů a pak se rozproudila živá beseda. Jak se chovat v určitých nebezpečných situacích, co znamená linka tísňového volání, jak správně nahlásit, že se něco stalo. Vyprávěl zážitky a zkušenosti ze své praxe, které děti pozorně poslouchaly. Připomněl, že během zásahu či jiné záchranné akce by ostatní lidé neměli přihlížet a překážet při jejich práci.

Poté si děti prohlédly hasičské vozy a seznámily se s jejich vybavením a dozvěděly se, co se k čemu používá.

Na závěr si děti vyzkoušely hašení. A protože nám počasí přálo, tak nám nevadila ani sprcha z požární proudnice. Rozloučili jsme se pokřikem - děkujeme! Při odjezdu nám hasiči pustili světelné a zvukové výstražné zařízení.

Děkujeme hasičům za ochotu, vstřícnost a mnoho zážitků.

Ilona Procházková

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz