rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Exkurze 8.tříd

Dne 24.10. 2017 se žáci 8. A a 8. B třídy ZŠ Vorlina zúčastnili exkurze do dceřiné společnosti japonské firmy Asmo ve Zruči nad Sázavou, která vyrábí malá elektromobilová zařízení pro  automobily  známých světových značek. Žáci se  seznámili s výrobou, potom v novém studijním středisku plnili úkoly a zhlédli  instruktážní film.

Druhou část exkurze tvořila návštěva Vodního domu a přehradní hráze Švihov. Průvodkyně zahrnula žáky zajímavostmi, čísly i informacemi.

Exkurze žáky zaujala, přálo i počasí a prožili zajímavý a netradiční den.

A.Bucharová a S. Davisová

Halloween v 8.A a 8.B

Dne 31.10. 2017 oslavily třídy 8.A a 8.B během odpoledního vyučování svátek Halloween. Dle tradice si žáci upekli strašidelné jídlo. Zasoutěžili si v lovení jablek tzv. bobbing for apples. Vykrájeli dýně a z některých odvážlivců udělali mumie. 

 

třídní učitelky

Návštěva hvězdárny

V pátek 20.října se žáci 4.ročníků vydali na nedalekou hvězdárnu, kde pro ně byla připravena beseda, v níž se děvčata a chlapci dozvěděli mnoho informací i zajímavostí jak z historie, tak současnosti kosmonautiky.

Besedu vedl odborník pan inženýr Vlach, který velice živě a zajímavě představil dětem mnohá zákoutí vesmíru. Pro větší názornost použil model oběhu Země kolem Slunce. Při besedě využil také počítač, s jehož pomocí dětem dokumentoval pohyby planet, podmínky na těchto planetách ve vztahu k naší Zemi. Děti se mohly pochlubit svými znalostmi o Vesmíru, které pan inženýr vhodně doplnil a rozvinul.

Součástí výukového programu bylo i pozorování prostřednictvím dalekohledu a ukázky meteorologických přístrojů a pomůcek.

 

třídní učitelé 4.tříd

Návštěva Ekocentra

V týdnu od 9.10. zavítali žáci všech čtvrtých tříd do místního Ekocentra. Zde je čekal program s názvem Svět barev. Děti se nejvíce těšily na batikování svých vlastních triček, které ovšem proběhlo až v druhé části programu. V té první je čekalo povídání o barvách, dále aktivita, kdy měly barevné lepíky na čele a bez mluvení se měly rozdělit do skupin podle barev, posléze práce v těchto skupinách na téma "pro které věci je typická nějaká konkrétní barva?" a na konec i pantomimické ztvárnění jednotlivých barev. Teprve poté přišlo na řadu kýžené batikování. Průvodce dětem nejdříve ukázal, jakými různými způsoby se batika provádí, a ty si vzápětí mohly nějakou z možností samy vyzkoušet. Při čekání na "uvaření" triček ještě žáci zhlédli prezentaci o zbarvení živočichů v přírodě a pak už je čekalo rozmotávání svých výtvorů. Nutno podotknout, že všem bez výjimky se jejich dílo povedlo, a tak si domů všichni mohli odnést originální suvenýr.

                                                                                                                             učitelé 4. tříd

Finsko 2017

Ve dnech 14.-16.8.2017 jsem letěla v rámci místního akčního plánu – MAP do Finska. Z letiště Václava Havla jsme letadlem odletěli do Helsinek (Finsko).Z letiště jsme se jeli minibusem ubytovat. Bydleli jsme v Kurala Manor ve dvou malých chatách a jedné velké budově. U večeře jsme se všichni lépe seznámili s našimi finskými hostiteli.Také jsme plánovali další program a postup projektu.Další den jsme měli výbornou snídani a jeli jsme do školy v Ÿlenu.Škola byla velmi hezká, jak zevnitř tak z venku. Všichni lidé na nás byli moc milí.Mě jako zástupkyni mládeže nejvíce zaujal Semafor v jídelně. Když je moc hluku svítí červeně a když se žáci zklidní, rozsvítí se zelená. Dostali jsme oběd – lososa a bramborovou kaši. V jídelně vedle výdejního pultu mě zaujala nádoba s mentolovými žvýkacími bonbony, které si mohou děti po obědě vzít. Poté jsme jeli do přírodní učebny, obdoby našeho podblanického ekocentra.Tam měli moc zajímavé interaktivní prvky, přes které se děti mohou seznamovat s tím, co se děje v přírodě kolem nich. Autobus nás dovezl k přírodní rezervaci a my se procházeli po finských rašeliništích okolo jezera. Viděli jsme  hodně masožravých kytek rosnatek. Pak jsme se vydali k finské sauně a na piknik k jezeru, které je velké v průměru přes 25 km. Někteří šli do sauny a jiní si povídali s finskými hostiteli, kteří přijeli za námi. Snědli jsme výbornou večeři a konverzovali o projektu i o jiných věcech.Finští hostitelé nás odvezli na ubytování.Další den jsme se cestou do Helsinek stavili na střední škole. Dospělé velmi zajímali dílny a bezbariérovost školy. Jeli jsme na letiště do Helsinek a letěli domů.

Na návštěvu ve Finsku jsme navázali přípravou projektu Erasmus 13+. Dne 6.10. jsme se sešli v ZŠ Vorlina s zástupci mládeže ze škol: ZŠ a MŠ Zdislavice, ZŠ Čechtice a ZŠ Vorlina. Mimoškolní projekt Erasmus 13+ se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a výměnu mládeže. Budeme spolupracovat s finskou mládeží na téma příroda a životní prostředí u nás a u nich. Projekt si během naší spolupráce sami naplánujeme, napíšeme a podáme.S projektemnám pomáhá MAS Blaník.

Hana Klaudysová ZŠ Vorlina 7.C

 

Žákyně 8. ročníků na výstavě

Dne 12.10.se nekonal a výuka předmětu Člověk a svět práce – Příprava pokrmů ve škole, ale přesunuly jsme se na zámek, kde probíhala v prostorách vlašimského muzea výstava z gastronomické soutěže  O  pohár Blanických  rytířů. Šly jsme se podívat na výrobky teplé i studené kuchyně, nadchly nás a překvapily krásné cukrářské výrobky a prostřené tabule, které měly jednotné téma Vzpomínky na prázdniny.  Snad i nám se podaří prostřít slavnostní tabuli a upéci krásný dort, na to se už teď těšíme.

Jitka Matějovská a žákyně 8.tříd

                                                                           

Opět na svobodě

Opět na svoboděbb

Žáci ze školní družiny ZŠ Vorlina se dne 4. 10. 2017 zúčastnili zajímavé akce s překvapením. Před školním hřištěm nejdříve proběhla beseda s pracovníky Českého svazu ochránců zvířat, kde jsme se dozvěděli nejen o činnosti Parazoo ve Vlašimi, ale také jak se zachovat v případě, když nalezneme v přírodě opuštěné nebo zraněné zvíře. Poté se nad našimi hlavami vznášel les rukou a naše otázky na pracovníky ČSOZ se sypaly ze všech stran. Po jejich zodpovězení  nastal čas odhalit překvapení. Bylo jím vypuštění uzdraveného samečka poštolky zpět do přírody. Předtím než jsme ho vypustili, přemýšleli jsme, jaké jméno mu dát. A protože 4. října má svátek František, o jménu bylo rozhodnuto. Jeden z nás měl pak možnost být „ u toho“ a vypustit poštolku do přírody. A protože je u nás ve družině také František, dostal od nás „malý dárek.“ Všichni jsme pozorovali první minuty letu uzdravené poštolky Františka a v duchu mu popřáli hodně štěstí na svobodě.

 

EKOHRÁTKY V PARKU

Dne 11. 10. zavítali žáci 1. B do Ekocentra. V rámci programu se pod vedením průvodce Jirky vydali do vlašimského zámeckého parku. Zde se seznamovali s přírodou a s chováním vůči ní. V průběhu programu se děti rozdělily do pěti skupin, ve kterých plnily několik úkolů. Za každý splněný úkol dostala skupina odměnu v podobě kousku mapy. Ta měla v závěru děti dovést k vysněnému cíli – k pokladu. Dětem se v parku velmi líbilo, úkoly plnily s nadšením a penízek z pokladu pro ně bude milou vzpomínkou na návštěvu našeho krásného parku.

                                                                                                         učitelka 1. B

Okresní kolo ve stolním tenise

Ve středu 11. 10. proběhl okresní přebor ve stolním tenise.

Turnaj se konal ve Sportovní hale ve Vlašimi. Po rozcvičení, závodníci byli rozděleni do věkových kategorií a vlastní soutěž začala. Naši školu reprezentovaly 3 družstva dívek a 2 družstva chlapců. Na turnaji jsme viděli mezi hráči velmi pěkné výměny. V celkovém umístění jsme byli několikrát na stupních vítězů. Mladší chlapci se umístili na 2. místě, mladší dívky obsadily 2. a 3. místo. Starší dívky v sestavě Pěnkavová Kristýna a Poláková Veronika svoji kategorii vyhrály a postupují do dalšího kola. Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy a vítězkám přeji hodně úspěchů v další soutěži

J. Lisková vedoucí družstva

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz