rodiče vítáni školní program

Zápis do 1. ročníků

ZŠ Vorlina / Rodiče / Zápis do 1. ročníků

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Termín konání:

 

středa 5. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

čtvrtek 6. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 hod.

náhradní zápis po telefonické dohodě do 21. dubna 2017

S sebou nezapomeňte:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce pro potvrzení správnosti údajů
 • nejste-li občan ČR, další doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému pobytu)

Právní normy a vstup dítěte do školy:

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31.8.2017 dovrší 6 let věku, mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště. O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 30.4.2017 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a dětského lékaře.

Jak postupovat v případě, že dítě již mělo odklad:

K zápisu se může dostavit pouze zákonný zástupce, který oznámí pracovníkovi školy, zda dítě do školy nastoupí, či nikoli. Pokud budete mít zájem, může dítě absolvovat zápis znovu. Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím, zda Vaše dítě nastoupí, či ne, na telefonním čísle: 317 843 138 (do konce dubna 2017).

K úspěchu každého žáka směřujeme zejména:

 • projektovým vyučováním na 1. i 2. stupni
 • podporou čtenářství (čtenářské dílny)
 • využíváním digitálních technologií ve výuce (17 interaktivních tabulí, digitální přípravy, počítačové pracovny, projektory atd.)
 • důrazem na výuku cizích jazyků
 • maximální podporou žákům s handicapem (individuální vzdělávací programy, péče speciálního pedagoga, asistentů pedagoga)
 • důrazem na rozvoj pracovních dovedností (předmět Člověk a svět práce)
 • podporou účasti žáků na soutěžích a olympiádách
 • kvalitním výchovným poradenstvím a okamžitým řešením výchovných problémů
 • nabídkou pěti oddělení školní družiny (6:30 - 17:00 hod.)
 • nabídkou mnoha zájmových kroužků ve spolupráci s MěDDM Vlašim (odbíjená, šachy, keramika, atletická přípravka, zdravotní cvičení, anglický klub, dramatický kroužek)
 • využíváním odborných pracoven (pro cizí jazyky, humanitní předměty, přírodopis, chemii, fyziku,  hudební výchovu, výtvarnou výchovu, výuku vaření), dílen, keramické dílny, knihovny, tělocvičen a krásného venkovního areálu
 • výukou lyžování prostřednicím lyžařských kurzů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků
 • zapojením do projektů Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Mléko do škol

 

Těšíme se na Vás!                                                                               kolektiv ZŠ Vorlina, Vlašim

 

 

zápisaa

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz